info@btleasing.pl


Faktoring niepełny

Czym jest faktoring niepełny ( z regresem)?

Faktoring z regresem to finansowanie Twoich należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontahenta przez faktora. Wówczas zachodzi cesja zwrotna niezapłaconej faktury na rzecz faktoranta, a transakcję rozlicza sie pomiędzy stronami. Jest to najprostrze i najtańsze  rozwiazanie dla firm, które potrzebują szybko uzyskać środki pieniężne z wystawionych faktur z odroczynym terminem płatności.

Jakie korzyści otrzymasz dzięki faktoringowi z regresem?

·         dostaniesz gotówkę na firmowe konto w ciągu 24 h po wystawieniu faktury

·         zaoferujesz kontrahentom odroczony termin płatności i tym samym zwiększysz swoją konkurencyjność

·         zwiększysz płynność finansową i będziesz na bieżąco regulować swoje zobowiązania

·         poprawisz wskaźniki finansowe w firmię

·         sam zadecydujesz na co przeznaczysz środki ze sfinansowanych faktur

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
btleasing.pl | 2017