info@btleasing.pl


Faktoring mieszany

Czym jest faktoring mieszany?

Faktoring mieszany występuje w dwóch postaciach. Z pierwszą z nich mamy do czynienia w momencie, gdy faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty lub wartości (np 50% należności), natomiast pozostała część odpowiedzialności spoczywa nadal na faktorancie. Drugą możliwością jest przejęcie ryzyka jedynie odnośnie części płatników zgłoszonych do faktoringu. Oba rozwiązania polegają więc na rozłożeniu ryzyka między faktora i faktoranta.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
btleasing.pl | 2017