info@btleasing.pl


Faktoring odwrotny


Jest to rozwiązanie kierowane do firm, które posiadają zbyt krótkie terminy płatności za dostawy.

Faktoring pełny


W tej usłudze, wraz z cesją wierzytelności, faktor przejmuje większość ryzyka niewypłacalności dłużnika

Faktoring niepełny


W tej usłudze dokonanie cesji wierzytelności nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika wobec faktora

Faktoring mieszany


Usługa polega na połączeniu faktoringu pełnego i niepełnego
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
btleasing.pl | 2017